Glidgjutning

Monteringsanvisning glidgjutning

  • Skriv ut

 

Glidgjutningsmassa RUDOMAL för rök och ventilationskanaler.

Murstocken med defekta kanaler besiktigas först med hänsyn till konstruktiva fel.
Om konstruktiva fel upptäcks skall dessa först åtgärdas.
Gör upp ett arbetshål i botten på den defekta kanalen.
Rensa / rengör kanalen med krejs så att en yta med tegelkontakt uppnås.

Anbringa vinsch på skorstenskronan ovanför den defekta kanalen. Fira ner vajern i kanalen. Montera eventuell ”dragduk” på dragkudden och koppla på vajern. Spänn upp vajern så att dragkudden är strax ovanför arbetshålet. Täck eventuellt för arbetshålet så undviker man att överskottet av dragmassa ramlar ut.

Blanda ett grundningbruk (vått bruk) ca 6-7 liter vatten till 25 kg torrt bruk. Blanda väl så att luft blandas in i bruket (5-7 minuter). Blandningen skall användas inom en timma.

Häll ner bruk så att dragkudden är rikligt täckt med bruk. Börja vinscha upp dragverktyget med jämn hastighet. Dragverktyget måste hela tiden vara rikligt täckt med bruk. För bästa resultat fyll på bruk uppifrån kontinuerligt utan att stanna processen.

När grundningen är klar dras kanalen ytterligare en gång på samma sätt, slutdragning. Vid slutdragningen kan bruket blandas torrare 5-6 liter vatten till 25 kg torrbruk. Om kanalen behöver dras med ytterligare bruk kan proceduren upprepas, konsistens och styvhet hos bruket enligt eget önskemål.
För bästa ytfinish så gör en sista dragningen med våt dragkudde
utan påfyllning av massa.

Mura därefter igen arbetshålet.

Om rökkanal har varit belagd med eldningsförbud, skall den provtryckas och godkännas av godkänd besiktningsman innan den får tas i bruk. Eldning kan påbörjas tidigast 24 timmar efter sista dragningen. Dock rekommenderas 3 dygns torktid.